Общо събрание 2021

Управителният съвет на Сдружение „Българско ски - училище”, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава на Сдружението, свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 18 септември 2021 г. от 10.30 ч. в административната сграда на Национална спортна академия „Васил Левски“ в гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Сдружението и на отчета за дейността на Управителния съвет през 2020 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

3. Приемане на бюджет за 2022 г.

4.  Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени представители с писмено пълномощно /в случай, че съответният представител не се представлява на събранието от лицето, което го представлява по закон/.

Регистрацията на членовете и техните представители ще започне в 10 часа и ще приключи в 10.30 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или техни представители


Курсове за ски и сноуборд учители клас А

Сдружение "Българско ски училище" планира провеждане на курсове за ски и сноуборд учители клас А  в к.к Пампорово,Боровец и на Витоша. Начална дата на курсовете 1 декември 2021г


Семинар ISIA ЯНУАРИ 2021

Уважаеми колеги,
Поради ситуацията в момента семинарът за ISIA ще се проведе онлайн на 25 ноември 2020г от 15 часа.
Моля всички, които имат желание да се включат да потвърдят това на e-mail: mail@bgskishool.com до 23 ноември 2020г.


Работно време на офис БСУ

Уважаеми колеги,
Офисът на Българско ски училище се премести на адрес:


Световно първенство на ISIA

Уважаеми колеги,
В периода 28-30 януари 2013г. Сдружение "Българско ски училище" съвместно с к.к. Пампорово ще бъде домакин на 13-то Световно първенство на ISIA.
Управителния съвет на Сдружението кани всички, които имат желание да участват в дисциплините "гигантски слалом" и "паралелен отборен слалом", да подадат заявки за участие в офиса на Сдружението до 23 януари 2013г. Право на участие имат всички с ниво ISIA  марка.
В случай, че заявилите участие са повече от определената ни квота (25 човека за гигантски слалом), подборът на състезателите ще се извърши в съответствие с класиранията им на последните две първенства на ски-учителите, проведени от Сдружението.

ISIA сертификат за покрити стандарти