Ученически нива в сноуборда

І ниво – Начално обучение
А. Начален основен завой (завой с ротация)
В. Основен завой с високо облекчаване
С. Каране swich
ІІ.ниво – Напреднали
А. Карвинг високо облекчаване
В. Динамичен карвинг
С. Ансамбъл
ІІІ. Експерти –free ride
А. Извънпистово каране
В. Каране по бабуни
С. Каране във врати
ІV. Free ride
А. Трикове на терен
В. Скокове
С. Half-pipe

Ученически нива в ските

Клас А
І. Първи стъпки
    Падане, ставане, обръщане, изкачване
    Право спускане. Видове стойки
    Рало – видове
    Дъга с рало (усъвършенстване)
ІІ.
    Диагонално спускане
    Свличане, диагонално свличане
    Завой с опора
    Завой с опора на горна ска
ІІІ.
    Завой към склона
    Завой с успоредни ски
    •Основен
    •Със свличане
    Къси верижни завои с успоредни ски
Клас В
І.
    Ведел
    Ансамбъл (поток, в колона, редица)
ІІ.
    Изравнителна техника, преодоляване на неравнсти
ІІІ.
    Завой с опора на горна ска (карвинг)
    Завой към склона (карвинг)
    Карвинг завой с високо облекчаване
Клас С
І. Динамичен карвинг
ІІ. Извънпистово каране (дълбок сняг)
ІІІ. Каране във врати (състезателна програма)
ІV.Скокове от бабуна